Emotsioonidetektor ennustab, milline on teksti mõju lugejale:
  Kasuta leksikonipõhist hinnangut
Emotsioonidetektor on Eesti Keele Instituudis riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" projekti "Kõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid" raames loodud vahend kirjaliku teksti ortograafiliste lõikude positiivsuse, negatiivsuse ja neutraalsuse tuvastamiseks (valence, valence_server).
Viide:
Pajupuu, Hille, Rene Altrov, and Jaan Pajupuu (2016).
Identifying polarity in different text types.
Folklore: Electronic Journal of Folklore, 64, 25-42.
https://doi.org/10.7592/FEJF2016.64.polarity.